ตัวอย่างงานระบบCCTV AI

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ IP NETWORK 4 จุด

53399802_2174483922646338_7477759858742132736_n

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงาน 16 จุด

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงาน 16จุด